Vita prick ("Ichthyophthirius multifiliis")

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Parasit från ciliategruppen som orsakar vita distinkta prickar på fiskens kropp.
Parasiten kliar och fisken ses därmed ofta stryka sig mot bottenmaterialet, rötter och växter.

På senare år har varianter av parasiten upptäckts som är resistenta mot dagens mediciner. I dessa fall kan en kombination av flera olika behandlingspreparat ibland hjälpa.

Smittsam: Ja, högt
Dödlighet: Låg (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Ectoparaister orsakar ungefär samma symptom och behandlas dessutom med samma preparat varpå förväxling ej är farligt.

Behandling
Behandla med t ex JBL Punktol.
Parasiten har en livscykel som inkluderar perioder då den är svårare att få bukt med. För att hjälpa behandlingspreparaten att verka är det bra att tillfälligt höja temperaturen i akvariumet med ett par grader.
Täta vattenbyten på 30-50% hjälper också till att få bukt med parasiten.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.