Vattensot

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (vi har exklusiv tillåtelse att visa bilder och text)
 
Symptom
I ett framskridet stadium, det distended buken och utskjutande skalor av sjukdomen är lätt att identifiera. Dessa åtföljs ofta av inflammationer och popeyes. Orsaken är ofta en bakterieinfektion, vilket har orsakat njurskada (och ofta orsaka av fisk tuberkulos). Stora mängder vätska samlas i kroppen, vilket leder till den beskrivna uppblåst buk.. (se bilder).

Smittsam: Ja
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)

Behandling
Sjukdomen kan bara förhindras från att sprida sig i mycket tidiga skeden genom att lägga till JBL Furanol (akvarium) eller JBL FuraPond (damm). I dammen fisk, brist på energi har identifierats som en orsak till VATTUSOT. Genom att lägga till JBL KoiSynergy dammen fisk får lax olja som energikälla .. Tillägget av JBL Ektol cristal till akvariet vatten ökar salthalten i vattnet, vilket minskar belastningen på njurarna. Salthalten i vattnet bör kontrolleras på samma gång..

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.