Svamp

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Svampangrepp identifieras relativt lätt genom de bomullslika tofsar som sitter på fiskens kropp.
Ofta är svampen ett sekundärt problem då den gärna får fäste i t ex bakteriellt infekterade sår.

Svampen i sig skadar mest fiskens hudlager, vilket fisken kan läka efter behandling. Den stora faran med svamp är att den kan sprida giftiga ämnen, även när den bryts ner, som skadar fiskens inre organ. För att undvika detta är tidig behandling viktigt.

Smittsam: Ja, lågt
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: -

Behandling
Behandla med t ex JBL Fungol.
Täta vattenbyten under ett par veckor hjälper också till att hålla en god vattenkvalitet och få ut eventuellt gift, orsakade av svampen, ur akvariumet.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.