Munröta

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Munröta orsakas i grunden av bakterier ifrån aeromonas eller pseudomonas grupperna.
Bakterierna får dock endast fäste och kan påverka fisken om vattenkvaliteten är dålig.
Angreppen orsakar förtvinade och förkortade läppar/mun. Munnen "ruttnar bort".

Smittsam: Ja, hög
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Munröta kan även drabba fiskens fenor och brukar då istället kallas "fenröta".

Behandling
Behandla med t ex JBL Ektol.
Medicinerna brukar hjälpa fisken helt återskapa skadade kroppsdelar, även vid svårare angrepp.
För att få bukt med grundproblemen som skapade förutsättningarna för munröta, dålig vattenkvalitet, ha speciellt god koll den närmsta tiden på vattenvärdena.
Speciellt KH, pH, NH4, NH3 och NO2 bör kontrolleras och eventuellt justeras.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.