Kräftdjur ("Crustacean")

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Kräftor ("isopoder") är den största sortens parasiter som angriper våra akvariefiskar.
Liksom löss, som är från samma grupp djur som dessa kräftor, äter de sig in i fiskens kropp för att där livnära sig på fiskens blod.
Kräftorna kan bli upp till 3 cm långa.

Smittsam: Ja, medium
Dödlighet: Låg (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: -

Behandling
Saltbad för smittad fisk rekommenderas. Saltet får parasiten att släppa från fiskens kropp.
Behandlas medFuranol

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.