Karplus ("Argulus sp.")

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Dessa löss blir upp till 1 cm stora och har platt rund kropp.
De äter eller sågar sig in i fiskens kropp för att livnära sig på dess blod.
Angreppet identifieras lätt genom att man ser lössens spridning på fiskens kropp.

Smittsam: Ja, medium
Dödlighet: Låg (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: -

Behandling
Svårbehandlad, inget allmänt åtkomligt effektivt preparat finns (veterinärer kan skriva ut Diflubenzuron). Saltbad har dock rapporterats hjälpa - något som dock ej kunnat bevisas vetenskapligt.
Korta behandlande bad i kraftigt basiskt vatten (pH 10) kan ge god effekt.

Svampangrepp och bakteriella infektioner, vilket är vanliga följdsjukdomar, kan dock behandlas (se separata avsnitt).

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.