Jodbrist

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Jodbrist identifieras ofta genom utstående svullnader på fisken. Svullnaderna uppkommer i huvudsak kring gälarna.

Smittsam: Nej
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Bakteriella infektioner, fisktuberkulos och tumörer.

Behandling
Långsiktigt behandlas jodbrist genom att tillsätta jod och utfodra med en mer välbalanserad diet.
Vissa vattenberedningsmedel, t ex JBL Tropol, innehåller aktivt jod vilket är lämpligt att använda om bristsymptom visar sig.

Man bör vara försiktig med tillsättandet av jod i akvarium med fisk från akaliska vatten, såsom Malawi eller Tanganyika. I dessa fall är det bättre att via balanserad kost tillse att fisken får i sig nödvändiga mängder jod.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.