Iglar

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (vi har exklusiv tillåtelse att visa bild o text)
 
Symptom
Iglar lever som parasiter på bland annat fiskar.
De suger blod från sina värddjur, och kan bli upp till 5 cm långa.
Fisken har efter ett angrepp av iglar lättare att få svampinfektioner samt bakteriella angrepp.

Smittsam: Ja, medium
Dödlighet: Låg (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: -

Behandling
Iglarna i sig kan ej medicineras bort.
Saltbad däremot får iglarna att släppa från fiskens kropp varav detta rekommenderas.
Vattnet ska behandlas med JBL Furanol
Följdsjukdomar såsom svampangrepp och/eller bakteriella infektioner däremot kan behandlas med mediciner (se separata avsnitt).

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.
Mer läsning här