Hål i huvudet sjukan ("Hexamitiasis")

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Sjukdomen orsakas utav flagellater ur Spironucleus eller Protoopalina släktet.
Omständigheterna är ej helt kända, men helt klart är att vattenkvaliteten spelar roll.
Flagellaterna massproduceras och orsakar mineralbrist hos fisken vars kropp försöker kompensera detta genom att bryta ner sitt eget skelett.
Nedbrytningen börjar där skelettet är som tjockast, nämligen i huvudet. Flagellaterna sätter sig också i dessa "hål" som bildas.
Smittan förekommer företrädelsevis i mjukt vatten.

Smittsam: Ja, medium
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Olika typer av maskangrepp, fisktuberkulos

Behandling
Långsiktigt tillsätts t ex JBL AquaDur plus för att höja mineralhalterna i vattnet.
Akut behandlas även angreppen med t ex JBL Spirohexol.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.