Gyrodactylus

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Gyrodactylus är en sorts sugmask (tillhör "plattmaskarna").
I naturen är den ökänd på våra breddgrader för att angripa framförallt laxfisk där den på sina håll slagit ut hela bestånd.
Denna parasit angriper skinnet, fenorna och gällocken på främst yngel och småfisk.
Identifieras som vita skadade/infekterade små områden. Sprider sig snart för att täcka stora delar av fiskens kropp.

Smittsam: Ja, medium
Dödlighet: Låg (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Kan möjligen förväxlas med Sammetsjuka, bakteriella angrepp eller skador av angrepp från andra fiskar.

Behandling
Behandla med t ex JBL Gyrodoll.
Ett par extra större vattenbyten hjälper också till att få bort eventuella parasiter från vattnet.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.