Fjällinflammation

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Inflammation som sätter sig kring fjällens fästpunkter.
Fisken reagerar genom att kasta sina slemhinnor i olika situationer, till exempel plötsliga och drastiska variationer i salthalten. Förändringar i vattnet kan också leder till samma resultat.

Smittsam: Nej
Dödlighet: ?
Alternativa sjukdomar:Bakterieinfektion -

Behandling
Använda JBL Acclimol uppmuntrar bildandet av slemhinnor.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.