Cryptocaryon

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Cryptocaryon är saltvattenakvariets motsvarighet till vita prick sjukan.
Denna parasit syns som vita distikta prickar och irriterar fisken som därför ofta ses "klia sig" genom att gnida sidan mot botten, mot koraller eller annan inredning.

Smittsam: Ja, hög
Dödlighet: Låg (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Kan förväxlas med Oodinium (Sammetsjuka) och då medicineringen skiljer sig åt bör man ej medicinera förrän man är helt säker på vilken sjukdom det rör sig om.

Behandling
Behandla med t ex JBL Punktol.
Man kan även höja temperaturen i karet ca 3 grader för att ytterligare hjälpa till att få effekt av medicineringen.
Lägredjur tål ej medicineringen varpå ett separat medicineringskärl bör användas under sjukdomsperioden. Medicinering pågår normalt under åtminstone 2 veckor.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.