Bakteriell infektion

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (visas här med exklusiv tillåtelse)
 
Symptom
Bakterier kan angripa fiskar både externt och internt.
Interna infektioner kan vara svåra att dianostisera innan det är för sent då det till synes endast påverkar fiskens beteende.
Vid externa angrepp syns ofta en vitaktig hinna på fiskens kropp eller ögon.
Angreppen kan se väldigt olika ut och det är lätt att först misstänka parasiter. Om behandling för parasiter ej lyckas kan man nästan säkerställa att det istället rör sig om en bakteriell infektion, varpå sådan behandling istället kan sättas in.
Bakteriellt angripna fiskar kan få symtom såsom förändrat rörelsemönster, matvägran, förvridna kroppsdelar och slöhet.
Vissa ovanligt elakartade bakterier kan slå ut hela fiskbestånd på bara några timmar.

Bakterier finns naturligt även i helt "rent" vatten. De flesta av dem är goda och är en del av ekosystemet.

Fiskar som är stressade, har nedsatt immunförsvar eller går i för hög eller låg temperatur drabbas lättast av bakteriella infektioner.

Smittsam: Ja, högt
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)
Alternativa sjukdomar: Kan förväxlas med en rad andra sjukdomar beroende på hur infektionen ser ut och utvecklas.


Behandling
Behandla med t ex JBL Furanol.
En positiv förändring bör noteras redan efter en eller ett par behandlingar. Se bildexempel före behandling, efter 2 veckor och efter 4 veckors behandling med JBL Furanol.

Se till att ha god syresättning av vattnet och byt gärna 30-50% av vattnet dagligen under de 3-4 första dagarna av behandlingen.
Man kan gärna hjälpa de goda bakterierna att få övertaget i akvariumet genom att tillsätta bakteriella start-medel, t ex JBL FilterStart eller JBL Denitrol.

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.
Läs mer här