Ankarmask ("Lernaea sp.")

Fotografier

© JBL Online Hospital www.jbl.de (vi har exklusiv tillåtelse att visa bilder och text)
 
Symptom
En sorts hoppkräfta från crustaceagruppen.
Förekommer vanligast i trädgårdsdammar snarare än i akvarium.
Parasiten äter sig in i fiskens kropp och upptäcks ofta då den hänger ut med en del av kroppen. Ser ut som vita trådar från fiskens kropp (se bilder).

Smittsam: Ja, medium
Dödlighet: Medium (vid tidig behandling)

Behandling
Svårbehandlad, inget allmänt åtkomligt effektivt preparat finns (veterinärer kan skriva ut Diflubenzuron). Saltbad har dock rapporterats hjälpa något.
Om trådarna dras av fisken sitter huvudet kvar inne i fiskens kropp och kan orsaka proteinförgiftning så detta rekommenderas ej.

Svampangrepp och bakteriella infektioner, vilket är vanliga följdsjukdomar, kan dock behandlas (se separata avsnitt).

Om aktivt kol används i filtret måste detta avlägsnas innan behandling påbörjas.
Apparatur såsom UV-C, CO2, ozon och skummare skall stängas av.

Följ alltid anvisningarna som finns angivna på läkemedelsförpackningen.